Dịch vụ kế toán trọn gói

09/03/2016

A&M cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói được thiết kế theo đúng các quy định của pháp luật nhằm giúp khách hàng tổ chức kế toán tại đơn vị mình sao cho vừa tiết kiệm, gọn nhẹ, lại đạt được hiệu quả cao.

Dịch vụ kế toán trọn gói bao gồm:

- Làm hồ sơ pháp nhân đăng ký thuế ban đầu với cơ quan thuế khi doanh nghiệp nhận giấy đăng ký kinh doanh mới hoặc khi thay đổi giấy phép kinh doanh

- Làm thủ tục đăng ký hoá đơn, tư vấn in hoá đơn, in sổ kế toán, các phiếu kế toán theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài chính.

- Làm thủ tục đăng ký chữ ký số để kê khai thuế qua mạng.

- Sử dụng phần mềm kế toán để hạch toán kế toán theo chuẩn của Bộ Tài chính quy định.

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

- Hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế GTGT.

- Thay mặt DN làm việc với cơ quan thuế, cơ quan thống kê,… 

- Hỗ trợ doanh nghiệp làm hồ sơ vay vốn ngân hàng.

- Đứng chức danh kế toán trưởng Doanh nghiệp.

- Tư vấn lao động,chi phí tiền lương, chi phí bảo hiểm bắt buộc cho Doanh nghiệp.

- Tư vấn về doanh thu, chi phí phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

- Giải trình số liệu,cung cấp tài liệu cho cơ quan thuế khi quyết toán.

- Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên công ty.

- Lập và nộp báo cáo gửi cơ quan thuế đúng thời gian quy định: tháng, quý, năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
Hỗ trợ trực tuyến