Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

05/01/2015

Doanh nghiệp chưa làm hệ thống sổ kế toán hoặc sổ kế toán không rõ ràng, không đầy đủ, độ tin cậy thấp vì một lý do nào đó. Điều này sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp bị cơ quan thuế phạt và ấn định thuế khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, doanh nghiệp sẽ không có thông tin chính xác để ra quyết định phù hợp. Dịch vụ áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính.

Với dịch vụ hoàn thiện sổ kế toán, A&M giúp doanh nghiệp thực hiện cụ thể các công việc như sau:

-   Tiếp nhận hồ sơ: Hoá đơn, chứng từ, sổ kế toán hiện có (nếu có) của Doanh nghiệp.

-   Rà soát tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn chứng từ được cung cấp.

-   Tìm hiểu quy trình hoạt động của Doanh nghiệp

-   Làm lại bộ sổ kế toán nhanh chóng, chính xác.

-   Báo cáo xác định những vấn đề sai sót tồn đọng trong hoá đơn chứng từ của Doanh nghiệp và cách xử lý.

-   In bộ sổ kế toán, các chứng từ kế toán theo quy định.

-   Làm bộ hồ sơ báo cáo tài chính và quyết toán thuế điều chỉnh nộp cơ quan thuế quản lý trước khi quyết toán thuế.

-   Giải trình, thuyết minh số liệu quyết toán thuế với cơ quan thuế.
Hỗ trợ trực tuyến