Dịch vụ soát xét hồ sơ kế toán

19/12/2014

Soát xét hoàn hiện sổ sách – chứng từ kế toán là hoạt động kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sổ sách và các báo cáo thuế của doanh nghiệp từ đó phát hiện những sai sót để giúp doanh nghiệp điều chỉnh cách hạch toán, bổ sung chứng từ, từ đó doanh nghiệp có được hệ thống sổ sách và các báo cáo thuế hoàn toàn chính xác và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

 
Nội dung công việc thực hiện :

-   Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ

-   Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp

-   Tư vấn điều chỉnh, xử lý lại số liệu sổ sách.

-   Tư vấn xử lý các vấn đề sai sót về thuế.

-  Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực (nếu cần thiết).

-   Kiểm tra việc tuân thủ chế độ kế toán, chính sách thuế và pháp luật có liên quan;

-   Xử lý các tình huống mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ.

-   Hướng dẫn việc lưu trữ chứng từ hồ sơ kế toán.

-   Điều chỉnh lại báo cáo tài chính và quyết toán thuế.

-   Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế. 

Kết quả gói dịch vụ :

Sử dụng gói dịch vụ này quý khách sẽ có được một hệ sống kế toán với toàn bộ các sổ sách chứng từ hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Ưu thế khi chọn dịch vụ

Với việc lựa chọn dịch vụ Soát xét hồ sơ kế toán của chúng tôi, quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm về hồ sơ, sổ sách, báo cáo kế toán của đơn vị mình để làm cơ sở quyết toán với cơ quan thuế sau này.
Hỗ trợ trực tuyến