• Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  09/03/2016
  A&M cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói được thiết kế theo đúng các quy định của pháp luật nhằm giúp khách hàng tổ chức kế toán tại đơn vị mình sao cho vừa tiết kiệm, gọn nhẹ, lại đạt được hiệu quả cao.
 • Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
  Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
  05/01/2015
  Doanh nghiệp chưa làm hệ thống sổ kế toán hoặc sổ kế toán không rõ ràng, không đầy đủ, độ tin cậy thấp vì một lý do nào đó. Điều này sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp bị cơ quan thuế phạt và ấn định thuế khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, doanh nghiệp sẽ không có thông tin chính xác để ra quyết định phù hợp. Dịch vụ áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính.
 • Dịch vụ soát xét hồ sơ kế toán
  Dịch vụ soát xét hồ sơ kế toán
  19/12/2014
  Soát xét hoàn hiện sổ sách – chứng từ kế toán là hoạt động kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sổ sách và các báo cáo thuế của doanh nghiệp từ đó phát hiện những sai sót để giúp doanh nghiệp điều chỉnh cách hạch toán, bổ sung chứng từ, từ đó doanh nghiệp có được hệ thống sổ sách và các báo cáo thuế hoàn toàn chính xác và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán
  Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán
  03/09/2015
  Tìm hiểu chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, về công việc khai báo thuế để có thể trở thành chuyên viên kế toán trong doanh nghiệp. Các nhà quản lý doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, các nhà đầu tư cần hiểu rõ kế toán và thuế để điều hành, quản lý công việc.
Hỗ trợ trực tuyến