Dịch vụ xây dựng bộ máy kế toán cho Doanh nghiệp

19/12/2014

Bộ máy kế toán của doanh nghiệp là một hệ thống gồm những nhân viên làm công việc kế toán tại doanh nghiệp, có trách nhiệm xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến công tác kế toán chung trong doanh nghiệp đó. Nguồn nhân sự để thực hiện công tác kế toán đóng vai trò chủ chốt trong việc tổ chức kế toán của doanh nghiệp làm sao cho từng người có thể phát huy cao nhất sở trường của mình, đồng thời tác động hiệu quả đến những bộ phận khác có liên quan.

Nhằm mục tiêu giúp doanh nghiệp gỡ bỏ những khó khăn gặp phải trong quá trình điều hành bộ máy kế toán, A&M cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ Đào tạo và xây dựng bộ máy kế toán với các bước sau:

Khảo sát:

Các chuyên viên tư vấn Dịch vụ kế toán sẽ khảo sát trực tiếp để hiểu sâu và chính xác về doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp có thể yên tâm khi trao đổi thông tin với A&M bởi lẽ cam kết bảo mật thông tin luôn là nguyên tắc số một. Các thông tin trao đổi bao gồm:

-   Hình thức công ty (Công ty TNHH, Cổ phần,…)

-   Đặc điểm, ngành nghề kinh doanh

-   Cách thức tổ chức công tác kế toán hiện tại.

-   Phương thức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp

-   Quy trình luân chuyển chứng từ tại doanh nghiệp.

Xây dựng:

Trên cơ sở đánh giá thông tin đã thu thập, các chuyên viên sẽ thiết kế cho doanh nghiệp hệ thống kế toán với nội dung:

-   Thiết lập sơ đồ tổ chức Phòng kế toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp về số lượng và cách bố trí nhân sự phụ trách công việc.

-   Xây dựng chức năng và nhiệm vụ phòng kế toán và từng nhân viên kế toán.

Tổ chức công tác kế toán:

-   Thiết lập hệ thống chứng từ, biểu mẫu báo cáo quản trị, hệ thống tài khoản – sổ sách kế toán tuân thủ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của khách hàng.

-   Thiết lập quy trình phê duyệt và luân chuyển chứng từ, quy trình hạch toán kế toán, kiểm soát số liệu kế toán, quy trình lập và phê duyệt hệ thống báo cáo tài chính tuân thủ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

-   Tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp thông qua việc đánh giá và thử nghiệm phần mềm kế toán trước khi triển khai thực hiện.

Triển khai:

Sau khi thiết lập tổ chức bộ máy và công tác kế toán, chuyên viên tư vấn tiến hành bàn giao, đào tạo nhân sự và vận hành theo hệ thống đã được xây dựng.

Mục tiêu:

-   Đúng luật, đúng chế độ và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác kế toán, thuế.

-   Phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh, quy trình hạch toán kế toán, quyết toán thuế của doanh nghiệp.

-   Dễ sử dụng, dễ kiểm tra, đối chiếu với từng cán bộ kế toán và Ban lãnh đạo doanh nghiệp.

-   Tiết kiệm chi phí, yên tâm trong công tác điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Hỗ trợ trực tuyến