• Dịch vụ đăng ký BHXH
  Dịch vụ đăng ký BHXH
  19/12/2014
  Với Doanh nghiệp, nguồn nhân lực ổn định, trình độ tay nghề cao là tài sản vô giá. Cùng với các nguồn lực khác, nhân lực là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và hình thành thương hiệu cũng như tạo lập giá trị ngày càng cao trên thị trường. Chăm sóc nhân sự ngày càng được Doanh nghiệp quan tâm với những chính sách rõ ràng và có giá trị. Đăng ký lao động, đăng ký Bảo hiểm xã hội cho người lao động là chính sách bắt buộc của cơ quan quản lý Nhà nước.
 • Dịch vụ tuyển dụng kế toán
  Dịch vụ tuyển dụng kế toán
  19/12/2014
  Kế toán là một bộ phận quan trọng của tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động. Việc sở hữu công ty với một bộ phận kế toán am hiểu luật pháp, tận tâm, lành nghề sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên việc tuyển dụng nhân sự kế toán lại mất khá nhiều thời gian và công sức.
 • Dịch vụ đào tạo và cho thuê nhân sự kế toán
  Dịch vụ đào tạo và cho thuê nhân sự kế toán
  19/12/2014
  Đối tượng khách hàng là các DN vừa và nhỏ Chi phí về nhân sự là khoản chi phí lớn của hầu hết các Doanh nghiệp, nó bao gồm: chi phí tuyển dụng, chi phí tiền lương, chi phí bảo hiểm bắt buộc, chi phí đào tạo, và hàng loạt các khoản chi phí khác.
 • Dịch vụ xây dựng bộ máy kế toán cho Doanh nghiệp
  Dịch vụ xây dựng bộ máy kế toán cho Doanh nghiệp
  19/12/2014
  Bộ máy kế toán của doanh nghiệp là một hệ thống gồm những nhân viên làm công việc kế toán tại doanh nghiệp, có trách nhiệm xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến công tác kế toán chung trong doanh nghiệp đó. Nguồn nhân sự để thực hiện công tác kế toán đóng vai trò chủ chốt trong việc tổ chức kế toán của doanh nghiệp làm sao cho từng người có thể phát huy cao nhất sở trường của mình, đồng thời tác động hiệu quả đến những bộ phận khác có liên quan.
Hỗ trợ trực tuyến