Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước

05/01/2015

Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện để hiện thực hóa công việc kinh doanh là ý muốn của rất nhiều người. Nhưng có một số trở ngại thường gặp

-   Bạn không nắm rõ thủ tục đăng ký doanh nghiệp nên việc tự đi làm sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và sẽ tốn kém.

-   Bạn không biết lĩnh vực sẽ đăng ký kinh doanh có vướng những quy định của Nhà nước.

Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề khó khăn này bằng những cam kết

-  
Tư vấn cho bạn về những quy định của luật pháp thuộc lĩnh vực bạn dự kiến kinh doanh theo hệ thống mã ngành nghề được nhà nước quy định

-   Tư vấn và lập hồ sơ đăng ký kinh doanh nộp Sở Kế hoạch đầu tư xin Giấy phép.

-   Thực hiện công việc đúng thời gian thoả thuận, nhanh chóng, chính xác.

-   Thực hiện các thủ tục sau đăng ký kinh doanh (xin dấu tròn doanh nghiệp, đăng bố cáo 3 kỳ, lập hồ sơ pháp nhân khai thuế)

-   Chi phí cho việc thành lập Doanh nghiệp hợp lý nhất.

Thành lập mới các loại hình doanh nghiệp trong nước bao gồm:

-   Công ty Cổ phần

-   Công ty TNHH Một thành viên

-   Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

-   Công ty hợp danh

-   Doanh nghiệp tư nhân

-   Thành lập chi nhánh công ty, văn phòng đại diện trong nước

Văn phòng đại diện:

Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài và có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.
 
Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện của A&M:

Cùng với dịch vụ tư vấn thành lập Công ty, dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn giải thể công ty.....Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện của Công ty AM được chuyên môn hoá với quy trình tư vấn và thực hiện khoa học.

Đối với mỗi yêu cầu tư vấn, chúng tôi sẽ cử luật sư trực tiếp  tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện.

Tư vấn các quy định của pháp luật về Văn phòng đại diện của Công ty:

-   Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành.

-   Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng Văn phòng đại diện và các bộ phận trực thuộc.

-   Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện.

-   Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Hoàn thiện hồ sơ thành lập văn phòng đại diện:

-   Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập văn phòng đại diện.

-   Quyết định về việc thành lập Văn phòng đại diện.

-   Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện.

-   Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện

-   Giấy ủy quyền.

-   Các giấy tờ khác có liên quan.

Đại diện thực hiện các thủ tục:

-   Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện.

-   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.

-   Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đứng đầu Văn phòng đại diện có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

-   Tiến hành nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện với cơ quan quản lý Thuế.

-   Bổ sung thông tin văn phòng đại diện trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty
Hỗ trợ trực tuyến