Dịch vụ tư vấn và thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

05/01/2015

Việt Nam ngày càng mở rộng hợp tác thương mại đầu tư với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Cụ thể hoá là việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Cam kết mở cửa đối với các ngành nghề theo lộ trình đã được quy định rõ. Nhưng thủ tục xin phép đầu tư hiện nay là một vấn đề tương đối phức tạp và kéo dài thời gian, tốn kém.

Chúng tôi hiện đã và đang cung cấp thành công các dịch vụ sau với chi phí hợp lý:

-   Lập dự án đầu tư

-   Tư vấn đầu tư theo lộ trình WTO

-   Xin giấy phép đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài, liên doanh liên kết với nước ngoài

-   Chứng nhận ưu đãi đầu tư (đối với các ngành nghề được ưu đãi đầu tư)

-   Thành lập văn phòng đại diện
 
Ngoài ra chúng tôi còn thực hiên các dịch vụ như:

-   Mua bán Doanh nghiệp Tư nhân

-   Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

-   Xin giấy phép kinh doanh rượu, chứng nhận an toàn thực phẩm
Hỗ trợ trực tuyến