Dịch vụ tư vấn thuế cho doanh nghiệp

05/01/2015

Thuế là lĩnh vực rất quan trọng, là mối quan tâm hàng đầu đối với các Doanh nghiệp và cá nhân. Hiểu và áp dụng đúng luật thuế vào thực tế sẽ giúp Doanh nghiệp, cá nhân tránh các nguy cơ

A&M luôn duy trì đối thoại thường xuyên và mang tính xây dựng với các cơ quan chức năng về thuế, đảm bảo mối liên hệ thích hợp với thị trường và các cơ quan quản lý nhà nước.

Bằng cách này, Ban Giám Đốc có thể tiếp tục tập trung vào công tác quản lý hoạt động kinh doanh khi yên tâm rằng công tác quản lý thuế được thực hiện tốt. Tư vấn tài chính thuế cho doanh nghiệp bao gồm:

-   Tư vấn thủ tục hồ sơ khai thuế ban đầu cho Doanh nghiệp

-   Tư vấn chính sách thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với từng lĩnh vực kinh doanh của Doanh nghiệp.

-   Tư vấn chính sách ưu đãi và miễn giảm thuế của các lĩnh vực kinh doanh (nếu có)

-   Tư vấn về thu nhập, chi phí có ảnh hưởng đến chi phí thuế TNDN.

-   Tư vấn xử lý các nghiệp vụ đặc biệt để có lợi về chi phí thuế.

-   Cập nhật nhanh chóng các quy định mới về thuế

-   Đại diện Doanh nghiệp giải trình số liệu về thuế, kế toán.

Với sự hiểu biết về thuế và kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan đến thuế A&M tin tưởng về sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ “Tư Vấn Thuế”

Doanh nghiệp có thể uỷ quyền cho A&M thực hiện các công việc sau:

-   Kê khai và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN, thuế Thu nhập cá nhân;

-   Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT;

-   Lập hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế TNDN;

-   Lập hồ sơ đề nghị được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN, thuế nhập khẩu trong các trường hợp được ưu đãi đầu tư;

-   Rà soát và tư vấn các chi phí hợp lý hợp lệ được trừ để tính thu nhập chịu thuế

-   Giải trình, quyết toán thuế

-   Các vấn đề khác liên quan đến thuế, hóa đơn chứng từ.

Hồ sơ pháp lý ban đầu với cơ quan thuế bao gồm:

-   Quyết định bổ nhiệm Giám Đốc.

-   Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng.

-   Tờ khai thuế môn bài - Đăng ký hình thức kế toán.

-   Đăng ký trích khấu hao tài sản.

-   Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT

-   Đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế
Hỗ trợ trực tuyến