Dịch vụ tư vấn thuế cho cá nhân - Kê khai thuế và hoàn thuế cho cá nhân

19/12/2014

Thuế Thu nhập cá nhân là mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người. Trong quá trình phát triển, thuế Thu nhập cá nhân ngày càng trở thành nguồn thu quan trọng đối với Ngân sách nhà nước. Hiểu và áp dụng đúng luật thuế TNCN là nhu cầu của tất cả các tổ chức, cá nhân.

Dịch vụ tư vấn thuế TNCN của A&M cung cấp bao gồm:

-   Tư vấn luật thuế, chính sách thuế Thu nhập cá nhân cho các tổ chức, cá nhân.

-   Tư vấn các khoản thu nhập được giảm trừ khi tính thuế Thu nhập cá nhân.

-   Tư vấn chế độ miễn giảm thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

-   Lập hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.

-   Lập hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân.
Hỗ trợ trực tuyến