Dịch vụ kê khai thuế cho doanh nghiệp

05/01/2015

Công ty A&M cung cấp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán năm báo cáo tài chính cho Quý công ty. Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi kê khai và nộp thuế đúng thời hạn quy định của cơ quan nhà nước, tránh trường hợp sai sót và chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. A&M cung cấp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán năm báo cáo tài chính cho Quý công ty.

Rà soát hồ sơ quyết toán thuế là hoạt động kiểm tra và soát xét kế toán, thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để sổ sách kế toán và các báo cáo kế toán phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Quý công ty đã có nhân viên thực hiện họat động kế toán, nhưng chưa  yên tâm về kết quả báo cáo thuế, báo cáo tài chính, cũng như hồ sơ kế toán?

Quý công ty có nhân viên thực hiện họat động kế toán chưa đủ kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện công việc kế toán được chính xác, an toàn, phù hợp với quy định của pháp luật?

Quý công ty đang cần một công ty kế toán chuyên nghiệp để kiểm tra, soát xét lại toàn bộ hồ sơ kế toán?

Để đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, các luật thuế, CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ A&M  xin trân trọng gửi tới quý doanh nghiệp Dịch vụ soát xét hồ sơ quyết toán thuế.

 Nội dung công việc chúng tôi sẽ thực hiện: đại lý thuế

1.      Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán.

2.      Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán.

3.      Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

4.      Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng.

5.      Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

6.      Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

7.      Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định.

8.      Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

9.      Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế.

10.    Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch.

11.     Làm việc và giải trình với đại lý thuế cơ quan thuế.

Với việc lựa chọn Dịch vụ soát xét hồ sơ quyết toán thuế của chúng tôi, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.

 
Hỗ trợ trực tuyến