• Dịch vụ tư vấn thuế cho doanh nghiệp
  Dịch vụ tư vấn thuế cho doanh nghiệp
  05/01/2015
  Thuế là lĩnh vực rất quan trọng, là mối quan tâm hàng đầu đối với các Doanh nghiệp và cá nhân. Hiểu và áp dụng đúng luật thuế vào thực tế sẽ giúp Doanh nghiệp, cá nhân tránh các nguy cơ
 • Dịch vụ kê khai thuế cho doanh nghiệp
  Dịch vụ kê khai thuế cho doanh nghiệp
  05/01/2015
  Công ty A&M cung cấp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán năm báo cáo tài chính cho Quý công ty. Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi kê khai và nộp thuế đúng thời hạn quy định của cơ quan nhà nước, tránh trường hợp sai sót và chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. A&M cung cấp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán năm báo cáo tài chính cho Quý công ty.
 • Dịch vụ quyết toán thuế và hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp
  Dịch vụ quyết toán thuế và hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp
  05/01/2015
  Quyết toán thuế để xác định chính xác nghĩa vụ về thuế của Doanh nghiệp đối với nhà nước. Hàng năm, cơ quan thuế sẽ tiến hành công tác thanh tra kiểm tra về thuế của Doanh nghiệp. Để Doanh nghiệp nắm vững và an tâm hơn về tình hình thuế của mình, A&M sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp khách hàng thông qua dịch vụ quyết toán thuế và hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp.
 • Dịch vụ tư vấn thuế cho cá nhân - Kê khai thuế và hoàn thuế cho cá nhân
  Dịch vụ tư vấn thuế cho cá nhân - Kê khai thuế và hoàn thuế cho cá nhân
  19/12/2014
  Thuế Thu nhập cá nhân là mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người. Trong quá trình phát triển, thuế Thu nhập cá nhân ngày càng trở thành nguồn thu quan trọng đối với Ngân sách nhà nước. Hiểu và áp dụng đúng luật thuế TNCN là nhu cầu của tất cả các tổ chức, cá nhân.
Hỗ trợ trực tuyến