1. Chi phí khuyến mãi phải đáp ứng yêu cầu gì mới được xem là chi phí được trừ?
  22/12/2014
 2. Ngành nghề kinh doanh của công ty là thiết kế website, lập trình phần mềm thì thuế GTGT áp dụng như thế nào?
  22/12/2014
 3. Công ty chúng tôi mua máy tính về nhập kho, sau đó xuất cho cán bộ nhân viên dùng, thì có được coi là tiêu dùng nội bộ, có cần xuất hóa đơn ghi nhận giá vốn và doanh thu nội bộ không?
  22/12/2014
 4. Xin hỏi về bảng kê hàng xuất dính kèm hóa đơn, có cần đóng dấu của bên mua không (không có hợp đồng đính kèm)?
  22/12/2014
 5. Điều kiện và thủ tục để chi nhánh khác tỉnh, hạch toán phụ thuộc chuyển số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết cho công ty chính (khác cục thuế quản lý). Chi nhánh đã xác nhận không nợ thuế để giải thể chi nhánh của chi cục thuế quản lý. Chi nhánh có cần làm văn bản đề nghị của chi cục thuế quản lý chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ về chi cục thuế quản lý công ty chính không?
  22/12/2014
 6. Công ty tôi nộp trễ hạn nhiều loại hồ sơ khai thuế của cùng một sắc thuế, theo TT 166 thì tại cùng 1 thời điểm, nộp trễ nhiều loại tờ khai của cùng một sắc thuế thì chỉ phạt 1 lần với tình tiết tăng nặng,"1 thời điểm" ở đây là thời điểm nộp trễ hạn hay thời điểm bị lập biên bản vi phạm?
  22/12/2014
 7. Nhân viên đi công tác nước ngoài thanh toán chi phí ăn ở bằng thẻ tín dụng của cá nhân (chi phí trên 20 triệu đồng có hóa đơn đặc thù của nước ngoài mang tên cá nhân công tác). Khi về công ty thanh toán lại cho cá nhân bằng tiền mặt thì có được xem là hợp lệ để tính vào chi phí được trừ?
  22/12/2014
 8. Tôi đã quyết toán thuế 2 năm ủy quyền qua công ty tôi đang làm nhưng chưa bao giờ được nhận tiền hoàn thuế. Tôi cũng không được công ty thông báo gì về kết quả. Xin được hỏi tôi có thể đến Cục Thuế để xin thêm thông tin được không?
  22/12/2014
 9. Tài khoản Ngân hàng của công ty có đăng ký với cơ quan thuế nhưng bị sai số TK sau này phát hiện được mới đăng ký số tài khoản đúng. Xin hỏi trường hợp này có được khấu trừ thuế vào thời điểm tài khoản bị đăng ký sai số hay không?
  22/12/2014
 10. Theo Thông tư số 151/2014/TT- BTC ngày 10-10-2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11 năm 2014 DN mới thành lập thì khai thuế GTGT theo quý. Công ty tôi thành lập tháng 9-2014 đã khai thuế GTGT theo tháng. Vậy kỳ thuế tháng 10-2014 công ty tôi khai thuế GTGT theo tháng hay quý?
  22/12/2014
 11. Luật thuế sửa đổi năm 2014 có gì mới? Thời gian áp dụng khi nào?
  22/12/2014
 12. Điều kiện để chi phí của Doanh nghiệp là chi phí được trừ hiện hành được quy định như thế nào?
  22/12/2014
Hỗ trợ trực tuyến