Ngành nghề kinh doanh của công ty là thiết kế website, lập trình phần mềm thì thuế GTGT áp dụng như thế nào?

22/12/2014

Trả lời:

Trường hợp công ty kinh doanh trong lĩnh vực thiết kế website, lập trình phần mềm thuộc dịch vụ, sản xuất phần mềm nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (nếu tiêu thụ nội địa), khi xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện quy định thì được áp dụng thuế suất 0%.
:
Hỗ trợ trực tuyến