Công ty chúng tôi mua máy tính về nhập kho, sau đó xuất cho cán bộ nhân viên dùng, thì có được coi là tiêu dùng nội bộ, có cần xuất hóa đơn ghi nhận giá vốn và doanh thu nội bộ không?

22/12/2014

Trả lời:

Trường hợp công ty kinh doanh máy tính, mua máy tính về nhập kho để bán và có xuất cho cán bộ nhân viên dùng thì được coi là tiêu dùng nội bộ, không phải kê khai nộp thuế GTGT và không xuất hóa đơn.
:
Hỗ trợ trực tuyến