Xin hỏi về bảng kê hàng xuất dính kèm hóa đơn, có cần đóng dấu của bên mua không (không có hợp đồng đính kèm)?

22/12/2014

Trả lời:

Trường hợp công ty bán hàng lập hóa đơn có đính kèm bảng kê hàng hóa thì trên bảng kê phải ký tên đóng dấu (trường hợp bảng kê có nhiều trang thì phải đóng giáp lai) theo đúng quy định.
:
Hỗ trợ trực tuyến