Tôi đã quyết toán thuế 2 năm ủy quyền qua công ty tôi đang làm nhưng chưa bao giờ được nhận tiền hoàn thuế. Tôi cũng không được công ty thông báo gì về kết quả. Xin được hỏi tôi có thể đến Cục Thuế để xin thêm thông tin được không?

22/12/2014

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15-8-2013 của Bộ Tài chính, trường hợp trong năm bạn chỉ có duy nhất một nguồn thu thì cuối năm bạn có thể ủy quyền cho công ty quyết toán thay. Số tiền thừa của bạn sẽ được công ty thực hiện bù trừ kỳ sau hoặc hoàn cho bạn.
:
Hỗ trợ trực tuyến