Tài khoản Ngân hàng của công ty có đăng ký với cơ quan thuế nhưng bị sai số TK sau này phát hiện được mới đăng ký số tài khoản đúng. Xin hỏi trường hợp này có được khấu trừ thuế vào thời điểm tài khoản bị đăng ký sai số hay không?

22/12/2014

Trả lời:

Trường hợp số tài khoản của doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng sau đó phát hiện sai và đã lập thủ tục đăng ký lại thì vẫn được kê khai khấu trừ theo thời điểm đã đăng ký ban đầu. 
:
Hỗ trợ trực tuyến