Điều kiện để chi phí của Doanh nghiệp là chi phí được trừ hiện hành được quy định như thế nào?

22/12/2014

Trả lời:

Theo khoản 1 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014,  doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
:
Hỗ trợ trực tuyến