Doanh nghiệp không được góp vốn bằng tiền mặt

04/02/2015

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp, theo quy định của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.

Theo Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/3 tới, doanh nghiệp sẽ không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Văn bản cũng quy định khi thực hiện giao dịch nêu trên, các bên có thể thanh toán bằng séc, ủy nhiệm chi - chuyển tiền và sử dụng các hình thức không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định.

Các hình thức thanh toán nói trên cũng được áp dụng với các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau.

Nguồn: vnexpress
Theo: Kỳ Duyên

:
Hỗ trợ trực tuyến