Công văn 5539/TCT-CS về xử phạt mất, cháy, hỏng hóa đơn

14/01/2015
Thông qua cổng thông tin điện tử, Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc về việc xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn trong trường hợp doanh nghiệp làm rách, hỏng hoá đơn bán hàng. Nội dung như sau:

- Tại khoản 10 Điều 3 Thông tư số 10/2014/TT-BTC thì các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bao gồm:

+    Phạt cảnh cáo, áp dụng đối với hành vi vi phạm về hóa đơn không gây hậu quả nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ.

+    Phạt tiền, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm về hóa đơn là 50 triệu đồng. Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

- Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ như: Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại... thì theo khoản 4, Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC quy định mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000...

- Căn cứ các quy định trên, đối với trường hợp hoá đơn bị hỏng do nguyên nhân khách quan (như hoá đơn khi in bị lỗi cắn giấy, máy in lệch dòng, mờ chữ, trùng chữ), DN không đóng dấu giao khách hàng mà đã lập hoá đơn thay thế để giao cho khách hàng thì được xác định là hành vi vi phạm về hoá đơn không gây hậu quả nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và xử phạt cảnh cáo theo quy định...

Tổng cục Thuế hướng dẫn tại công văn 5539/TCT-CS ngày 11/12/2014.
Hỗ trợ trực tuyến